Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας. Ο σταθμός λειτουργεί από τις 09/11/2015.
Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε τη προσπάθεια μας και να βοηθήσετε στη συντήρηση του σταθμού και στην επέκταση του δικτύου καμερών.
Νέες δυνατότητες προστίθενται συνεχώς.
Άνεμος Από: 24-02-2020 01:00 Μέχρι: 19:00 Προειδοποίηση για: Άνεμος Επίπεδο: Κίτρινο info button
english:
Locally gale force winds

Ελληνικά:
Τοπικά Θυελλώδεις άνεμοι Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη


Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος


Ραντάρ Κεραυνών περισσότερες πληροφορίες blitzortung!


Ραντάρ Βροχής περισσότερες πληροφορίες rain snow radar


Επισκευθείτε τις άλλες μας σελίδες:

CretaweatherCretaweather

AdvertisementAdvertisement

AdvertisementAdvertisementWho is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
03:28crawl-you34.226.244.70 06:12 24-02-2020 08:41 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
01:00guest84.205.244.136 08:38 24-02-2020 08:38
j
01:00guest2a02:85f:1519:2c00:a4ad:476a:956a:b27e 08:32 24-02-2020 08:32 ?p=wsForecast&lang=el
j
---guest66.102.8.63 - 24-02-2020 08:16
n
---guest66.102.8.32 - 24-02-2020 08:16
n
---bot.157.55.39.76 - 24-02-2020 08:03
n
---googlebot66.249.66.51 - 24-02-2020 08:01 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:1405:6bff:e601:b463 - 24-02-2020 07:42 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest91.140.89.115 - 24-02-2020 07:33 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:859:1f:4d00:9915:3312:52d7:3e5e - 24-02-2020 07:23 ?pcSite=Y
n
---guest46.176.251.163 - 24-02-2020 07:17 ?default&lang=el
n
---hbot46.229.168.139 - 24-02-2020 07:10 ?lang=nl&p=live1
n
---hbot46.229.168.133 - 24-02-2020 07:09 ?city=Graz&geoid=2778067
&lang=el&p=ewnFctHead2
n
---hbot46.229.168.138 - 24-02-2020 07:00 ?lang=nl&p=ws_flight_rad
ar
n
---bot/213.180.203.163 - 24-02-2020 07:00 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---googlebot66.249.66.53 - 24-02-2020 06:45 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---googlebot66.249.66.49 - 24-02-2020 06:22 ?city=2&p=ws_yrno_page&l
ang=en
n
---googlebot66.249.66.55 - 24-02-2020 05:29 ?p=cloudRadarv3&lang=el
n
---guest34.210.80.218 - 24-02-2020 05:00 ?default&lang=el
n
---bot.40.77.167.181 - 24-02-2020 04:11 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---googlebot66.249.66.45 - 24-02-2020 03:59 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
el
n
---hbot46.229.168.146 - 24-02-2020 03:42 ?lang=de&p=ewnMapsBody2
n
---googlebot66.249.66.47 - 24-02-2020 02:48
n
---hbot46.229.168.143 - 24-02-2020 02:13 ?lang=nl&p=wsPartners
n
---hbot46.229.168.161 - 24-02-2020 02:02 ?lang=de&p=gfstemp
n
---hbot46.229.168.142 - 24-02-2020 01:28 ?lang=de&p=social
n
---guest78.55.191.74 - 24-02-2020 00:27
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:2927:5dfd:a4ac:63ac - 23-02-2020 23:16 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest5.55.225.82 - 23-02-2020 23:14 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.40.77.167.126 - 23-02-2020 22:50 ?p=gfstemp&lang=el
n
---bot/5.45.207.80 - 23-02-2020 22:40
n
---guest2a02:85f:1525:c600:2055:2614:f4a4:181f - 23-02-2020 21:28 ?p=historyv3&lang=el
n
---hbot46.229.168.137 - 23-02-2020 20:37 ?lang=en&p=live1
n
---hbot46.229.168.140 - 23-02-2020 20:17 ?pcSite=Y
n
---bot.157.55.39.193 - 23-02-2020 19:38 ?p=thunderRadar&lang=de
n
---hbot46.229.168.135 - 23-02-2020 19:14 ?lang=de&p=wsPartners
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:f051:d18a:e9fc:d1f8 - 23-02-2020 18:55 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---hbot46.229.168.152 - 23-02-2020 18:23 ?city=Sint-Truiden&geoid
=2786545&lang=nl&p=ewnFc
tHead2
n
---guest46.177.86.105 - 23-02-2020 17:40 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest91.140.88.163 - 23-02-2020 17:40 ?pcSite=Y
n
---hbot46.229.168.134 - 23-02-2020 17:33 ?lang=en&p=gfsprec
n
---hbot46.229.168.129 - 23-02-2020 17:19 ?lang=el&p=gfsprec
n
---guest2001:14bb:490:1882:9cd9:5810:2377:f2d7 - 23-02-2020 16:52 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---googlebot66.249.70.31 - 23-02-2020 16:42 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---guest141.98.214.221 - 23-02-2020 16:40 ?p=printUV&lang=el'A=0
n
---bot.157.55.39.121 - 23-02-2020 15:29 ?p=wsReports&lang=el
n
---guest176.92.62.117 - 23-02-2020 15:22 ?pcSite=Y
n
---googlebot66.249.70.19 - 23-02-2020 15:03 ?p=console&lang=fr
n
---guest31.14.212.202 - 23-02-2020 14:48
n
---bot.40.77.167.15 - 23-02-2020 14:42 ?p=timelapse&lang=el
n
---ebot17.58.101.169 - 23-02-2020 14:05 ?p=incContact&lang=el
n
---guest2001:16b8:50b4:c700:548c:999c:5d96:7378 - 23-02-2020 14:01 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest31.19.103.99 - 23-02-2020 14:00 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---googlebot66.249.70.2 - 23-02-2020 12:54 ?p=wsCustomize&lang=el
n
---guest2001:1c03:411f:3200:34eb:67e9:38ad:3df3 - 23-02-2020 12:33 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---guest2003:dd:3f18:40b:15f9:5999:e953:54a9 - 23-02-2020 12:03 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest95.116.193.155 - 23-02-2020 11:59
n
---hbot46.229.168.130 - 23-02-2020 11:24 ?lang=nl&p=wsPartners
n
---guest2a02:587:8102:2200:8e5:6efd:1794:cc67 - 23-02-2020 10:59 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest217.245.67.31 - 23-02-2020 10:35
n
---guest176.92.55.98 - 23-02-2020 10:07 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:9059:47f4:6164:18ff - 23-02-2020 09:32 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest2a02:587:8212:4500:8d7d:a01:2322:a176 - 23-02-2020 09:04
n
---guest188.4.39.249 - 23-02-2020 09:04 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest85.221.153.135 - 23-02-2020 08:34
n
---bot/5.45.207.62 - 23-02-2020 08:19 ?p=ws_yrno_page&lang=el
n
---bot/141.8.142.11 - 23-02-2020 06:41 ?p=wsReports&lang=el
n
---hbot46.229.168.153 - 23-02-2020 06:25 ?lang=el&p=social
n
---googlebot66.249.70.5 - 23-02-2020 06:00
n
---hbot46.229.168.149 - 23-02-2020 05:20 ?city=Mons&geoid=2790869
&lang=nl&p=ewnFctHead2
n
---bot.157.55.39.143 - 23-02-2020 04:59 ?p=photos&lang=de
n
---hbot46.229.168.136 - 23-02-2020 02:36 ?lang=en&p=statusWeather
Systems
n
---bot/5.45.207.83 - 23-02-2020 01:31 ?p=console&lang=el
n
---bot.157.55.39.107 - 23-02-2020 01:31 ?p=ws_marine&lang=de
n
---hbot46.229.168.151 - 23-02-2020 00:43 ?city=Linz&geoid=2772400
&lang=el&p=ewnFctHead2
n
---guest54.218.92.20 - 23-02-2020 00:29 ?p=live1&lang=el
n
---googlebot66.249.70.17 - 23-02-2020 00:14 ?p=photos&lang=el
n
---guest2a02:587:8101:dd00:d197:c52d:959:e9f5 - 22-02-2020 23:56
n
---hbot46.229.168.141 - 22-02-2020 22:28 ?city=Braine-lAlleud&geo
id=2801154&lang=de&p=ewn
FctHead2
n
---bot.40.77.167.111 - 22-02-2020 22:06 ?p=statusWeatherSystems&
lang=de
n
---bot/5.255.253.3 - 22-02-2020 21:32 ?p=trends&lang=el
n
---guest77.1.218.84 - 22-02-2020 21:02
n
---guest2a02:85f:1525:c600:2c40:526:748:c074 - 22-02-2020 20:48 ?p=historyv3&lang=el
n
---bot/141.8.183.76 - 22-02-2020 19:15 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---googlebot66.249.70.15 - 22-02-2020 18:51
n
---guest141.237.174.116 - 22-02-2020 18:24
n
---bot/87.250.224.91 - 22-02-2020 17:29 ?p=gfstemp&lang=el
n
---guest188.73.194.122 - 22-02-2020 16:15 ?pcSite=Y
n
---guest2003:e9:ff18:c001:5cb8:f70d:721b:ce09 - 22-02-2020 16:12 ?default&lang=el
n
---hbot46.229.168.150 - 22-02-2020 15:55 ?lang=en&p=cloudRadarv3
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:bdb7:eed1:c4d:7161 - 22-02-2020 15:02 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest2a02:859:1f:4d00:99f5:52c1:eb65:ba24 - 22-02-2020 14:41 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest85.73.52.181 - 22-02-2020 13:12 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:822f:1900:9150:c2bc:6799:66b6 - 22-02-2020 12:58 ?pcSite=Y
n
---hbot46.229.168.154 - 22-02-2020 12:40 ?lang=nl&p=gfsprec
n
---guest2003:d9:3728:8700:b4ec:974a:68ef:8af5 - 22-02-2020 12:07 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2604:6600:2000:3a:8117:871:4428:aa33 - 22-02-2020 11:58 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=de'A=0
n
---hbot46.229.168.148 - 22-02-2020 11:56 ?lang=el&p=64
n
---guest2001:14bb:490:1882:6409:70dc:1b2d:ca84 - 22-02-2020 10:42 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest88.67.123.148 - 22-02-2020 10:25
n
---guest62.74.116.215 - 22-02-2020 09:37 ?default&lang=el
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:8d2:8685:b481:3cad - 22-02-2020 09:28 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest2a02:587:8212:4500:9c90:351:11eb:d8d1 - 22-02-2020 09:07 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2003:d6:1f4c:accd:1dfb:f53e:aa86:3351 - 22-02-2020 08:53
n
---guest114.220.82.101 - 22-02-2020 05:04
n
---bot/5.45.207.48 - 22-02-2020 03:20 ?p=historyv3&lang=el
n
---guest5.62.59.35 - 21-02-2020 23:42 ?pcSite=Y'A=0
n
---bot/141.8.142.12 - 21-02-2020 22:10 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=el
n
---hbot46.229.168.145 - 21-02-2020 20:24 ?lang=de&p=wsForecast
n
---guest2600:1f18:65b9:df03:3ac4:b260:d6ff:c965 - 21-02-2020 20:06 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2600:1f18:234b:7202:909d:9511:140e:6552 - 21-02-2020 19:53 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest217.149.161.208 - 21-02-2020 19:53 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2a02:587:8143:4c00:468:1812:e70f:b903 - 21-02-2020 19:22 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest77.8.11.56 - 21-02-2020 18:57
n
---guest2a02:85f:1519:2c00:f838:df1d:a7de:5ffc - 21-02-2020 18:50 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.40.77.167.205 - 21-02-2020 18:26 ?p=ewnFctHead2&lang=de
n
---guest2a02:1388:99:6ef9::8a95:891f - 21-02-2020 17:42
n
---guest2003:e9:ff18:c001:858d:71f9:d7e1:27ab - 21-02-2020 17:23 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest62.74.219.253 - 21-02-2020 16:47
n
---bot.40.77.167.113 - 21-02-2020 16:27 ?p=wsWebcamPage&lang=de
n
---bot.40.77.167.47 - 21-02-2020 15:54 ?p=console&lang=de
n
---hbot85.208.96.15 - 21-02-2020 15:50 ?lang=fr&p=wsPartners
n
---hbot85.208.96.4 - 21-02-2020 15:50 ?lang=de&p=wsPartners
n
---hbot85.208.96.17 - 21-02-2020 15:50 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.96.18 - 21-02-2020 15:50 ?lang=en&p=wsPartners
n
---hbot85.208.96.16 - 21-02-2020 15:49 ?lang=de&p=wsPartners
n
---guest2a02:587:8143:4c00:1c9e:f9b0:20a6:2e22 - 21-02-2020 15:19 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest141.54.195.39 - 21-02-2020 14:41 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest62.1.130.234 - 21-02-2020 14:28
n
---guest80.153.29.140 - 21-02-2020 13:45 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest217.138.222.132 - 21-02-2020 13:41 ?default&lang=el'
n
---guest89.26.126.68 - 21-02-2020 13:06
n
---guest2a02:859:1f:4d00:71ea:4f8:8821:5f28 - 21-02-2020 13:03 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest194.219.213.194 - 21-02-2020 11:31 ?pcSite=Y
n
---guest2001:14bb:490:1882:707e:3da5:d012:ccba - 21-02-2020 10:34 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---hbot46.229.168.132 - 21-02-2020 10:31 ?lang=en&p=ewnFctHead2
n
---guest2a02:85f:1512:8c00:f838:df1d:a7de:5ffc - 21-02-2020 10:25
n
---guest84.59.114.173 - 21-02-2020 10:25
n
---guest2003:dd:3f18:403:4804:868e:14a0:5bbf - 21-02-2020 10:24 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest109.178.229.192 - 21-02-2020 09:39 ?pcSite=Y
n
---guest2003:d6:1f4c:ac1b:1cf6:c73:3a4c:11f5 - 21-02-2020 09:26
n
---guest217.5.227.10 - 21-02-2020 09:03 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest62.74.7.5 - 21-02-2020 08:49 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:6113:621e:bd5d:b007 - 21-02-2020 08:37 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest46.103.16.146 - 21-02-2020 07:35 ?default&lang=el
n
---hbot46.229.168.147 - 21-02-2020 05:03 ?lang=nl&p=wsWebcamPage
n
---bot/141.8.183.27 - 20-02-2020 23:58 ?pcSite=Y
n
---guest130.43.30.186 - 20-02-2020 22:56 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest91.140.90.75 - 20-02-2020 21:17 ?pcSite=Y
n
---guest2003:e9:ff18:c001:cd03:eedf:fb27:8014 - 20-02-2020 20:21 ?default&lang=el
n
---bot/141.8.142.77 - 20-02-2020 19:55 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest77.6.226.182 - 20-02-2020 19:12
n
---guest2a02:85f:150b:e200:4031:e175:b848:3428 - 20-02-2020 19:05 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2003:dd:3f18:49d:7960:6d5f:f167:5a8b - 20-02-2020 19:04 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest2a02:2149:8420:e500:c40a:ec9f:e0d8:c748 - 20-02-2020 18:21
n
---bot/37.9.113.64 - 20-02-2020 17:40 ?p=wsCustomize&lang=el
n
---guest77.6.34.85 - 20-02-2020 15:40
n
---bot/37.9.113.157 - 20-02-2020 13:33 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---bot.40.77.167.36 - 20-02-2020 12:17 ?pcSite=Y
n
---guest2003:e9:ff18:c001:a890:7701:c9b7:6453 - 20-02-2020 12:00 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest5.54.240.155 - 20-02-2020 11:32
n
---guest2003:d6:1f4c:acb3:f9c0:7aec:63b1:15e9 - 20-02-2020 11:12
n
---guest92.75.198.161 - 20-02-2020 10:48
n
---guest46.103.53.57 - 20-02-2020 10:13 ?pcSite=Y
n
---guest46.198.152.133 - 20-02-2020 09:40
n
---guest2600:1f18:65b9:df01:a41b:6236:28fc:6638 - 20-02-2020 09:14
n
---guest2a02:85f:1513:e600:20c9:682b:ad7e:51c0 - 20-02-2020 08:42 ?p=wsForecast&lang=el
n

Θα βρείτε τις πληροφορίες του σταθμού και στο:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε:

Μετεωρολογικός Σταθμός
Davis Vantage Vue

Πρόγραμμα καιρού
Meteohub

Σέρβερ καιρού
Raspberry pi B

Πάροχος
Tophost.gr

Davis Vantage Vue

Meteohub

Raspberry pi B

Tophost.gr

Meteotimb