Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας. Ο σταθμός λειτουργεί από τις 09/11/2015.
Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε τη προσπάθεια μας και να βοηθήσετε στη συντήρηση του σταθμού και στην επέκταση του δικτύου καμερών.
Νέες δυνατότητες προστίθενται συνεχώς.
Καταιγίδες Από: 28-10-2020 02:00 Μέχρι: 16:00 Προειδοποίηση για: Καταιγίδες Επίπεδο: Κόκκινο info button
Locally severe thunderstorms 
Βροχή Από: 28-10-2020 02:00 Μέχρι: 16:00 Προειδοποίηση για: Βροχή Επίπεδο: Κόκκινο info button
Heavy rainfall 


Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη


Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος


προειδοποίησης για Καταιγίδες περισσότερες πληροφορίες blitzortung!


προειδοποίησης για Βροχή περισσότερες πληροφορίες rain snow radar


Επισκευθείτε τις άλλες μας σελίδες:

CretaweatherCretaweather

AdvertisementAdvertisement

AdvertisementAdvertisementWho is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
02:56crawl-you34.201.9.19 12:34 28-10-2020 14:30 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
01:00guest77.1.213.206 14:28 28-10-2020 14:28
j
01:03guest217.149.162.41 14:19 28-10-2020 14:23 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
j
---guest62.96.234.17 - 28-10-2020 14:11 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest80.153.29.140 - 28-10-2020 13:58 ?p=wsForecast&lang=de
n
---hbot185.191.171.3 - 28-10-2020 13:52 ?lang=de&p=ws_marine
n
---guest91.140.89.92 - 28-10-2020 13:23 ?pcSite=Y
n
---guest5.55.191.86 - 28-10-2020 13:11 ?p=historyv3&lang=el
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:f1d9:1271:1d5b:373e - 28-10-2020 13:11 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:404b:5db9:ba6:e2c0 - 28-10-2020 12:56 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.18 - 28-10-2020 12:41 ?lang=nl&p=photos
n
---spider42.236.10.70 - 28-10-2020 12:23
n
---guest141.54.195.39 - 28-10-2020 12:17 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest45.139.50.13 - 28-10-2020 12:09 ?p=whoIsOnline&lang=el
n
---guest2a02:1388:2094:f9dd:4dfd:9dfd:cff9:9bfe - 28-10-2020 12:06 ?pcSite=Y
n
---guest62.74.4.69 - 28-10-2020 11:52 ?pcSite=Y
n
---guest46.95.219.42 - 28-10-2020 11:29 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---hbot185.191.171.21 - 28-10-2020 11:25 ?lang=de&p=noaa
n
---hbot185.191.171.35 - 28-10-2020 11:24 ?city=Brasschaat&geoid=2
801117&lang=nl&p=ewnFctH
ead2
n
---guest2a02:587:810c:f500:948:1ecf:ece5:9948 - 28-10-2020 11:20
n
---hbot185.191.171.4 - 28-10-2020 11:01 ?lang=nl&p=yahooForecast
2
n
---googlebot66.249.66.156 - 28-10-2020 11:00 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=el
n
---hbot185.191.171.1 - 28-10-2020 10:53 ?lang=nl&p=ewnFctHead2
n
---guest178.147.175.140 - 28-10-2020 10:50
n
---guest192.241.150.153 - 28-10-2020 10:46
n
---bot.157.55.39.205 - 28-10-2020 10:42 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest2a02:859:1f:4d00:bdbc:a2f0:59cc:639c - 28-10-2020 10:41 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2003:d6:1f3b:93c1:c9c5:f9be:65fe:4031 - 28-10-2020 10:40
n
---guest2a02:587:8149:3200:e53d:fc65:66c9:45b - 28-10-2020 10:07 ?pcSite=Y
n
---hbot185.191.171.41 - 28-10-2020 09:56 ?city=Brugge&geoid=28009
31&lang=nl&p=ewnFctHead2
n
---hbot185.191.171.10 - 28-10-2020 09:49 ?lang=el&p=printUV
n
---guest46.177.84.132 - 28-10-2020 09:12 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest91.138.131.47 - 28-10-2020 08:46
n
---guest2.203.219.89 - 28-10-2020 08:43 ?p=wsStartPage&lang=de
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:24bc:1875:44ae:744e - 28-10-2020 08:22 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:802a:8e00:30c8:7652:e56e:2704 - 28-10-2020 08:15 ?pcSite=Y
n
---guest188.73.196.18 - 28-10-2020 08:11 ?pcSite=Y
n
---guest46.103.153.70 - 28-10-2020 07:49 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest2a02:859:1f:4d00:65d3:bdcb:7600:7ee2 - 28-10-2020 07:32 ?pcSite=Y
n
---guest79.167.102.73 - 28-10-2020 07:25 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.26 - 28-10-2020 06:32 ?lang=en&p=noaa
n
---googlebot66.249.66.155 - 28-10-2020 05:59 ?pcSite=Y
n
---googlebot66.249.66.157 - 28-10-2020 05:50 ?p=gfstemp&lang=el
n
---hbot185.191.171.45 - 28-10-2020 05:20 ?lang=de&p=whoIsOnline
n
---guest188.73.195.14 - 28-10-2020 05:18 ?pcSite=Y
n
---hbot185.191.171.17 - 28-10-2020 04:39 ?lang=nl&p=historyv3
n
---hbot185.191.171.40 - 28-10-2020 03:34 ?lang=nl&p=gfsprec
n
---bot.157.55.39.216 - 28-10-2020 03:33 ?p=console&lang=de
n
---hbot185.191.171.33 - 28-10-2020 03:04 ?city=Sankt%20P%C3%B6lte
n&geoid=2766429&lang=el&
p=ewnFctHead2
n
---hbot185.191.171.11 - 28-10-2020 02:35 ?lang=de&p=ws_flight_rad
ar
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:c19c:2ff1:cc97:b8fc - 28-10-2020 02:27 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.25 - 28-10-2020 01:34 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
awekas
n
---hbot185.191.171.23 - 28-10-2020 00:45 ?lang=de&p=64
n
---bot.207.46.13.126 - 27-10-2020 23:23 ?lang=el&p=ewnFctHead2&g
eoid=2965654&city=Castle
bar
n
---hbot185.191.171.22 - 27-10-2020 23:13 ?lang=de&p=wsPartners&s=
wcloud
n
---hbot185.191.171.15 - 27-10-2020 23:05 ?lang=en&p=photos
n
---guest2a02:859:1f:4d00:f526:538:ec1f:eec4 - 27-10-2020 22:54 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:587:815d:6000:d44:6b81:3d02:fb15 - 27-10-2020 22:19 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.2 - 27-10-2020 22:00 ?lang=de&p=cloudRadarv3
n
---guest94.64.14.206 - 27-10-2020 21:19 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:e1d4:c9f:b32:7059 - 27-10-2020 20:56 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.14 - 27-10-2020 20:47 ?lang=el&p=wsPartners&s=
awekas
n
---guest94.64.14.8 - 27-10-2020 20:19 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest176.58.206.165 - 27-10-2020 20:08 ?p=thunderRadar&lang=el
n
---guest2a02:85f:1515:e600:acd9:f3d6:abdd:6a47 - 27-10-2020 20:07 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.39 - 27-10-2020 19:50 ?lang=en&p=gfsprec
n
---guest2001:16b8:5005:ba00:c9cd:8ae5:bd42:ec34 - 27-10-2020 18:57 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2a02:85f:527:2500:dcc0:55e8:de91:a454 - 27-10-2020 18:55 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:587:814b:8e00:b8e3:6575:d6a4:177e - 27-10-2020 18:54 ?p=wsForecast&lang=el
n
---googlebot66.249.66.147 - 27-10-2020 18:41
n
---hbot185.191.171.12 - 27-10-2020 18:38 ?lang=de&p=gfspres
n
---googlebot66.249.66.149 - 27-10-2020 18:34 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---guest85.221.153.224 - 27-10-2020 17:10
n
---hbot185.191.171.9 - 27-10-2020 14:59 ?lang=de&p=historyv3
n
---hbot185.191.171.43 - 27-10-2020 13:41 ?lang=de&p=ws_wind_map_2
n
---guest2a02:587:812b:9800:6d50:213a:6e4a:5540 - 27-10-2020 13:26 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest62.74.219.253 - 27-10-2020 13:21
n
---hbot185.191.171.44 - 27-10-2020 12:30 ?lang=en&p=yahooForecast
2
n
---guest2a02:587:814b:8e00:75db:29b9:9c94:12fd - 27-10-2020 11:46 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2001:16b8:5005:ba00:8967:8f2a:98e9:c231 - 27-10-2020 11:31 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest77.3.250.194 - 27-10-2020 11:16
n
---guest2.86.218.65 - 27-10-2020 10:39 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---guest88.67.127.102 - 27-10-2020 09:09 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest2003:d6:1f3b:93c4:7d81:682f:ea35:d5a7 - 27-10-2020 09:07
n
---bot/5.255.253.157 - 27-10-2020 08:49 ?p=statusWeatherSystems&
lang=el
n
---bot.157.55.39.117 - 27-10-2020 07:53 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=3159016&city=Dramme
n
n
---bot.207.46.13.195 - 27-10-2020 07:52 ?p=photos&lang=el
n
---guest2a02:587:8103:da00:744b:2d74:8ae5:bc85 - 27-10-2020 07:24
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:85c2:aea6:4c16:438a - 27-10-2020 07:13 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.6 - 27-10-2020 05:49 ?lang=nl&p=wrnPrintWarni
ngs
n
---guest51.222.43.163 - 27-10-2020 04:35 ?p=cloudRadarv3&lang=el
n
---hbot185.191.171.24 - 27-10-2020 04:31 ?lang=nl&p=gfspres
n
---hbot185.191.171.7 - 27-10-2020 04:13 ?city=Brussels&geoid=280
0866&lang=en&p=ewnFctHea
d2
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:75cf:818e:2f0f:dc51 - 27-10-2020 03:02 ?p=wsForecast&lang=el
n
---ebot17.58.101.103 - 27-10-2020 02:34 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.42 - 27-10-2020 02:21 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
pws
n
---guest77.1.1.128 - 26-10-2020 21:41
n
---guest178.59.61.116 - 26-10-2020 21:13 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.5 - 26-10-2020 20:49 ?city=Esbjerg&geoid=2622
447&lang=nl&p=ewnFctHead
2
n
---hbot185.191.171.13 - 26-10-2020 20:24 ?lang=en&p=gfsprec
n
---guest46.177.64.75 - 26-10-2020 19:11 ?default&lang=el
n
---hbot185.191.171.36 - 26-10-2020 18:55 ?lang=nl&p=photos
n
---hbot185.191.171.20 - 26-10-2020 18:43 ?lang=el&p=wsCustomize
n
---guest2001:16b8:504d:b00:401c:f0eb:a433:d0f9 - 26-10-2020 18:37 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2a02:85f:527:2500:6c37:4f1c:229e:21e6 - 26-10-2020 17:40 ?p=wsForecast&lang=el
n
---spider42.236.10.112 - 26-10-2020 17:22
n
---bot.207.46.13.135 - 26-10-2020 17:03 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2646003&city=Isling
ton
n
---hbot185.191.171.38 - 26-10-2020 16:11 ?lang=nl&p=console
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:6d17:6254:a685:c985 - 26-10-2020 15:49 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:859:1f:4d00:bd0b:b789:2724:fcf8 - 26-10-2020 15:04 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.34 - 26-10-2020 14:12 ?city=Brussels&geoid=280
0866&lang=de&p=ewnFctHea
d2
n
---guest85.74.110.185 - 26-10-2020 14:01 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest2a02:587:812b:9800:4586:f89d:bdd7:5d60 - 26-10-2020 12:24 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest94.66.15.81 - 26-10-2020 10:50 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.16 - 26-10-2020 10:27 ?city=Antwerpen&geoid=28
03138&lang=nl&p=ewnFctHe
ad2
n
---guest2a02:587:8203:23c2:f4ed:f4c9:aef6:263e - 26-10-2020 10:06
n
---guest158.181.77.110 - 26-10-2020 10:05
n
---guest80.153.119.19 - 26-10-2020 09:54 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest188.73.195.65 - 26-10-2020 09:47 ?pcSite=Y
n
---guest2003:d6:1f3b:93d0:a0ac:772f:aa27:944f - 26-10-2020 09:05
n
---hbot185.191.171.19 - 26-10-2020 07:41 ?lang=en&p=ws_flight_rad
ar
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:89f5:b14d:b020:5d80 - 26-10-2020 07:05 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:587:810c:f500:2cdc:de4d:a332:4d19 - 26-10-2020 06:03 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:49b:253b:68b9:9c9c - 26-10-2020 00:20 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest116.203.129.94 - 25-10-2020 23:27 ?p=whoIsOnline&lang=el'A
=0
n
---bot.207.46.13.107 - 25-10-2020 23:03 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2756669&city=Dordre
cht
n
---guest78.54.115.201 - 25-10-2020 21:46
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:e088:9bc3:e92:3871 - 25-10-2020 20:12 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---bot.207.46.13.96 - 25-10-2020 19:20 ?p=ewnFctHead2&lang=de
n
---guest37.57.45.247 - 25-10-2020 18:38 /weather28/
n
---guest95.116.57.58 - 25-10-2020 18:37
n
---bot.157.55.39.213 - 25-10-2020 18:04
n
---guest2a02:587:811f:c700:b95e:23e5:bf7f:38a3 - 25-10-2020 17:28 ?pcSite=Y
n
---ebot17.58.101.109 - 25-10-2020 15:57 ?p=live1&lang=el
n
---crawl62.210.188.222 - 25-10-2020 15:19 ?p=64&lang=de
n
---bot.207.46.13.139 - 25-10-2020 11:55 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2655095&city=Bourne
mouth
n
---bot.207.46.13.189 - 25-10-2020 11:48 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2935517&city=Dortmu
nd
n
---guest2a02:587:811f:c700:29c3:7e1d:8a9c:c1c9 - 25-10-2020 11:00 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest54.210.163.47 - 25-10-2020 10:20 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest3.87.118.105 - 25-10-2020 10:06 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest217.149.163.125 - 25-10-2020 09:59 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---bot.51.143.18.156 - 25-10-2020 09:29 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2624886&city=Aalbor
g
n
---bot.207.46.13.101 - 25-10-2020 09:28 ?p=thunderRadar&lang=el
n
---guest2003:d6:1f3b:93ea:4fc:6b57:a698:89fc - 25-10-2020 08:51
n
---guest2a02:587:8126:ea00:c88:8827:46cf:e8ec - 25-10-2020 08:20 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:a089:f0b6:ad2b:82ed - 25-10-2020 08:15 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.52.250.106.194 - 25-10-2020 05:05 ?lang=el&p=ewnFctHead2&g
eoid=2998286&city=Limoge
s
n
---googlebot66.249.75.30 - 25-10-2020 04:31 ?p=live1&lang=el
n
---bot.157.55.39.125 - 25-10-2020 03:52 ?p=trends&lang=de
n
---guest2a02:2149:8224:8700:ac2e:33ba:4d3d:378e - 25-10-2020 02:43 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---googlebot66.249.75.29 - 25-10-2020 02:20
n
---googlebot66.249.75.31 - 25-10-2020 01:28 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
el
n
---googlebot66.249.75.28 - 25-10-2020 00:57
n
---googlebot66.249.75.27 - 25-10-2020 00:09 ?default&lang=el
n
---bot.52.250.6.76 - 24-10-2020 23:00 ?lang=el&p=ewnFctHead2&g
eoid=2658011&city=Wettin
gen
n
---guest2a02:560:4227:7800:f547:5f13:5f6:3943 - 24-10-2020 22:38 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:f9b6:4f5:b2ad:5c65 - 24-10-2020 22:21 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---guest2a02:85f:1519:ed00:fdf8:9868:6bd:4f1f - 24-10-2020 21:33 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.207.46.13.102 - 24-10-2020 20:57 ?p=wsAbout&lang=el
n
---guest2a02:859:1f:4d00:acf7:ea97:13f4:df47 - 24-10-2020 18:58 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest77.1.225.105 - 24-10-2020 18:51
n
---bot.157.55.39.220 - 24-10-2020 18:31 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=3108286&city=Terras
sa
n
---bot.207.46.13.79 - 24-10-2020 17:13 ?p=historyv3&lang=el
n
---guest62.1.183.21 - 24-10-2020 16:55 ?p=64&lang=el
n

Θα βρείτε τις πληροφορίες του σταθμού και στο:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε:

Μετεωρολογικός Σταθμός
Davis Vantage Vue

Πρόγραμμα καιρού
Meteohub

Σέρβερ καιρού
Raspberry pi B

Πάροχος
Tophost.gr

Davis Vantage Vue

Meteohub

Raspberry pi B

Tophost.gr

Meteotimb