Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας. Ο σταθμός λειτουργεί από τις 09/11/2015.
Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε τη προσπάθεια μας και να βοηθήσετε στη συντήρηση του σταθμού και στην επέκταση του δικτύου καμερών.
Νέες δυνατότητες προστίθενται συνεχώς.

Υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας. Επισκευθείτε απευθείας τη σελίδα του Meteoalarm: www.meteoalarm.eu και δείτε τις προειδοποιήσεις εκεί .Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη


Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος


Ραντάρ Κεραυνών περισσότερες πληροφορίες blitzortung!


Ραντάρ Βροχής περισσότερες πληροφορίες rain snow radar


Επισκευθείτε τις άλλες μας σελίδες:

CretaweatherCretaweather

AdvertisementAdvertisement

AdvertisementAdvertisementWho is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:41crawl-you18.206.92.240 02:31 24-03-2023 03:13 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
---bot.40.77.167.223 - 24-03-2023 02:29 ?p=incContact&lang=de
n
---hbot85.208.98.16 - 24-03-2023 02:01 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.24 - 24-03-2023 02:01 ?lang=de&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.29 - 24-03-2023 02:01 ?lang=el&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.31 - 24-03-2023 01:59 ?lang=nl&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.20 - 24-03-2023 01:58 ?lang=en&p=wsPartners
n
---bot.40.77.167.252 - 24-03-2023 01:57
n
---hbot85.208.98.22 - 24-03-2023 01:54 ?lang=fr&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.19 - 24-03-2023 01:51 ?lang=fr&p=wsPartners&s=
pws
n
---guest2a02:587:8146:a500:3401:dddc:2858:9f84 - 23-03-2023 21:19
n
---tbot216.244.66.195 - 23-03-2023 20:23 ?p=metarDisplay&wp=MH&la
ng=en
n
---guest46.198.166.151 - 23-03-2023 18:59 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest85.221.146.172 - 23-03-2023 18:38
n
---bot.52.167.144.34 - 23-03-2023 18:03 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2696334&city=Liding
%C3%B6
n
---guest2003:d6:1f22:ee9b:f14c:4635:5b57:ab8 - 23-03-2023 16:59 ?default&lang=el
n
---guest37.6.166.88 - 23-03-2023 16:33 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---bot.40.77.167.226 - 23-03-2023 16:13 ?p=wsPartners&lang=de
n
---bot.52.167.144.97 - 23-03-2023 16:13 ?p=photos&lang=de
n
---guest195.4.203.211 - 23-03-2023 15:51 ?p=wsStartPage&lang=de
n
---hbot185.191.171.6 - 23-03-2023 15:10 ?lang=de&p=whoIsOnline
n
---guest195.39.237.97 - 23-03-2023 15:05
n
---guest195.39.237.96 - 23-03-2023 15:05
n
---hbot185.191.171.17 - 23-03-2023 14:29 ?lang=de&p=wsPartners
n
---hbot185.191.171.9 - 23-03-2023 13:53 ?lang=en&p=wrnPrintWarni
ngs
n
---guest82.83.213.137 - 23-03-2023 13:43 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---hbot185.191.171.33 - 23-03-2023 13:33 ?lang=en&p=photos
n
---guest223.29.254.22 - 23-03-2023 13:02 ?p=incContact&lang=el
n
---guest23.231.14.239 - 23-03-2023 12:54 ?p=incContact&lang=el
n
---guest37.6.164.254 - 23-03-2023 10:47 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest37.6.164.40 - 23-03-2023 10:28
n
---hbot185.191.171.23 - 23-03-2023 08:27 ?lang=nl&p=live1
n
---guest2a02:85f:f84b:49c4:7593:fcc4:1f85:832 - 23-03-2023 07:47 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---hbot185.191.171.39 - 23-03-2023 07:37 ?lang=en&p=incContact
n
---hbot185.191.171.26 - 23-03-2023 06:42 ?lang=de&p=gfstemp
n
---hbot185.191.171.42 - 23-03-2023 06:28 ?lang=de&p=wsPartners&s=
awekas
n
---bot/5.255.231.81 - 23-03-2023 06:08 ?p=gfstemp&lang=el
n
---hbot185.191.171.18 - 23-03-2023 05:55 ?lang=el&p=Earthquakes
n
---hbot185.191.171.10 - 23-03-2023 04:34 ?lang=en&p=ewnFctHead2
n
---hbot185.191.171.12 - 23-03-2023 04:32 ?lang=en&p=printUV
n
---googlebot66.249.64.207 - 23-03-2023 03:06 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---hbot185.191.171.4 - 23-03-2023 02:19 ?lang=en&p=ws_yrno_page
n
---bot/5.255.231.75 - 23-03-2023 00:59 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---hbot185.191.171.41 - 23-03-2023 00:46 ?lang=nl&p=printZambrett
i
n
---hbot185.191.171.2 - 23-03-2023 00:25 ?lang=nl&p=photos
n
---hbot185.191.171.16 - 22-03-2023 23:48 ?lang=en&p=wsPrecipRadar
n
---googlebot66.249.64.209 - 22-03-2023 23:19 ?p=historyv3&lang=el
n
---guest109.242.126.119 - 22-03-2023 21:51 ?pcSite=Y
n
---guest37.6.165.202 - 22-03-2023 21:25 ?pcSite=Y
n
---guest176.58.215.135 - 22-03-2023 21:16
n
---guest46.103.77.22 - 22-03-2023 20:19 ?p=historyv3&lang=el
n
---hbot185.191.171.22 - 22-03-2023 19:31 ?lang=nl&p=incContact
n
---guest2a02:587:8192:4000:6d65:dd39:c638:937c - 22-03-2023 19:29 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.15 - 22-03-2023 19:18 ?lang=el&p=console
n
---hbot185.191.171.8 - 22-03-2023 17:46 ?lang=en&p=wsPartners&s=
awekas
n
---bot.40.77.167.232 - 22-03-2023 16:27 ?p=photos&lang=de
n
---ebot17.241.219.77 - 22-03-2023 15:25 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---bot/87.250.224.201 - 22-03-2023 14:41 ?p=console&lang=el
n
---guest37.6.165.177 - 22-03-2023 13:11 ?pcSite=Y
n
---guest52.212.251.55 - 22-03-2023 09:34
n
---googlebot66.249.64.211 - 22-03-2023 06:55 ?p=social&lang=el
n
---bot/87.250.224.251 - 22-03-2023 06:40 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---bot.40.77.167.162 - 22-03-2023 06:37 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=3140390&city=Sandef
jord
n
---hbot185.191.171.7 - 22-03-2023 06:25 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
pws
n
---ebot17.241.219.181 - 22-03-2023 06:24 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---spider42.236.10.91 - 22-03-2023 05:31
n
---googlebot66.249.64.205 - 22-03-2023 05:19
n
---hbot185.191.171.36 - 22-03-2023 02:43 ?p=wsStartPage&wp=MH
n
---googlebot66.249.66.69 - 22-03-2023 00:46 ?p=metarDisplay&lang=el
n
---googlebot66.249.66.89 - 21-03-2023 23:21 ?p=cloudRadarv3&lang=el
n
---hbot185.191.171.34 - 21-03-2023 23:18 ?lang=de&p=ws_flight_rad
ar
n
---guest2a02:85f:f849:b500:f564:890:c7bb:6e34 - 21-03-2023 22:51 ?pcSite=Y
n
---guest2a02:587:8146:a500:3095:12f1:867c:36ed - 21-03-2023 21:09
n
---guest45.152.199.150 - 21-03-2023 20:47 ?p=incContact&lang=el
n
---guest170.83.177.228 - 21-03-2023 20:29 ?p=incContact&lang=el
n
---crawl162.55.85.215 - 21-03-2023 20:20 ?p=yahooForecast2&lang=e
l
n
---hbot185.191.171.11 - 21-03-2023 19:02 ?lang=el&p=wsAbout
n
---hbot185.191.171.37 - 21-03-2023 17:49 ?lang=de&p=gfspres
n
---hbot185.191.171.45 - 21-03-2023 17:39 ?lang=nl&p=64
n
---hbot185.191.171.43 - 21-03-2023 17:12 ?city=Tulln&geoid=276326
6&lang=el&p=ewnFctHead2
n
---guest84.247.48.23 - 21-03-2023 11:07 ?p=incContact&lang=el
n
---guest2001:871:41:810b:b4de:58bb:c8aa:8569 - 21-03-2023 10:40 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest45.252.189.183 - 21-03-2023 06:34 ?p=incContact&lang=el
n
---guest191.102.182.5 - 21-03-2023 06:28 ?p=incContact&lang=el
n
---ebot17.241.219.68 - 21-03-2023 03:29 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---ebot17.241.219.19 - 21-03-2023 00:03 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---guest23.231.14.60 - 20-03-2023 23:13 ?p=incContact&lang=el
n
---guest196.242.114.152 - 20-03-2023 23:07 ?p=incContact&lang=el
n
---guest2a02:587:8146:a500:715e:a84:8adf:d1e - 20-03-2023 21:14
n
---bot.157.55.39.209 - 20-03-2023 19:37 ?p=wsPrecipRadar&lang=de
n
---guest2001:871:41:810b:b56c:ab61:657f:c810 - 20-03-2023 18:50 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2003:e8:e71b:5100:9fc:90f9:57ab:c987 - 20-03-2023 18:02
n
---bot.207.46.13.211 - 20-03-2023 17:40 ?p=ws_wind_map_2&lang=de
n
---bot.207.46.13.219 - 20-03-2023 17:40 ?p=wsStartPage&lang=de
n
---bot/87.250.224.79 - 20-03-2023 15:27
n
---spider42.236.10.100 - 20-03-2023 14:56
n
---guest2003:e3:ef26:2e00:b5f1:c0f8:573f:e19f - 20-03-2023 11:14 ?p=wsStartPage&lang=de
n
---bot.52.167.144.35 - 20-03-2023 10:22 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---bot/2a01:4f8:c0c:3f35::2 - 20-03-2023 09:35
n
---bot.40.77.167.199 - 20-03-2023 07:47 ?p=64&lang=el
n

Θα βρείτε τις πληροφορίες του σταθμού και στο:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε:

Μετεωρολογικός Σταθμός
Davis Vantage Vue

Πρόγραμμα καιρού
Meteohub

Σέρβερ καιρού
Raspberry pi B

Πάροχος
Tophost.gr

Davis Vantage Vue

Meteohub

Raspberry pi B

Tophost.gr

Meteotimb