Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας. Ο σταθμός λειτουργεί από τις 09/11/2015.
Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε τη προσπάθεια μας και να βοηθήσετε στη συντήρηση του σταθμού και στην επέκταση του δικτύου καμερών.
Νέες δυνατότητες προστίθενται συνεχώς.
Καταιγίδες Από: 13-12-2018 06:00 Μέχρι: 20:00 Προειδοποίηση για: Καταιγίδες Επίπεδο: Κίτρινο info button
english:
local thunderstorms

Ελληνικά:
τοπικές καταιγίδες Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη


Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος


προειδοποίησης για Καταιγίδες περισσότερες πληροφορίες blitzortung!


Ραντάρ Βροχής περισσότερες πληροφορίες rain snow radar


Επισκευθείτε τις άλλες μας σελίδες:

CretaweatherCretaweather

AdvertisementAdvertisement

AdvertisementAdvertisementWho is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
01:02crawl-you54.163.42.154 09:31 13-12-2018 09:34 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
---guest77.69.82.223 - 13-12-2018 09:06
n
---guest46.198.241.214 - 13-12-2018 09:01 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest78.87.172.218 - 13-12-2018 08:35 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest78.87.188.206 - 13-12-2018 08:21 ?default&lang=el
n
---guest77.69.103.153 - 13-12-2018 08:04 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest85.73.80.119 - 13-12-2018 07:20 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest188.73.195.105 - 13-12-2018 06:53 ?pcSite=Y
n
---guest37.6.174.6 - 13-12-2018 06:41 ?p=wsForecast&lang=el
n
---googlebot66.249.75.43 - 13-12-2018 06:36 ?p=timelapse&lang=de
n
---guest78.87.160.96 - 13-12-2018 06:33 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest89.183.60.63 - 13-12-2018 06:32 ?pcSite=Y
n
---googlebot66.249.75.63 - 13-12-2018 06:31 ?default&lang=el
n
---guest46.198.228.178 - 13-12-2018 06:22 ?p=wsForecast&lang=el
n
---googlebot66.249.75.33 - 13-12-2018 06:07 ?p=ws_marine&lang=el
n
---bot.157.55.39.136 - 13-12-2018 05:23 ?p=timelapse&lang=de
n
---bot.207.46.13.105 - 13-12-2018 04:53 ?p=gfstemp&lang=de
n
---bot.40.77.167.87 - 13-12-2018 03:52 ?p=64&lang=de
n
---bot.207.46.13.19 - 13-12-2018 03:08 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
el
n
---guest180.247.38.180 - 13-12-2018 00:34 ?p=live1&wp=MH&lang=en'A
=0
n
---guest188.232.67.132 - 13-12-2018 00:01 ?p=wsForecast&lang=de'A=
0
n
---guest62.38.124.239 - 12-12-2018 23:57 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---googlebot66.249.75.45 - 12-12-2018 23:24 ?p=cloudRadarv3&wp=MH&la
ng=de
n
---guest77.69.72.52 - 12-12-2018 22:35 ?p=ws_marine&lang=el
n
---unknown185.130.184.234 - 12-12-2018 22:14 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest109.242.89.234 - 12-12-2018 21:57 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---bot.207.46.13.118 - 12-12-2018 21:29 ?p=ws_yrno_page&lang=de
n
---guest94.66.57.232 - 12-12-2018 21:02 ?p=wsForecast&lang=de
n
---obot95.216.96.244 - 12-12-2018 20:38 ?p=gfsprec&lang=el
n
---guest66.249.93.208 - 12-12-2018 20:29 ?p=wsStartPage
n
---googlebot66.249.75.41 - 12-12-2018 20:10 ?p=wsCustomize&lang=en
n
---guest94.225.199.79 - 12-12-2018 19:58 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---guest89.210.6.220 - 12-12-2018 19:56 ?city=1&p=wsForecast&lan
g=el
n
---guest128.30.52.96 - 12-12-2018 19:40 ?pcSite=Y
n
---bot.207.46.13.119 - 12-12-2018 19:12
n
---guest80.153.29.140 - 12-12-2018 17:58 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest141.54.195.39 - 12-12-2018 17:20 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---bot.207.46.13.116 - 12-12-2018 16:25 ?p=gfspres&lang=el
n
---guest62.74.219.253 - 12-12-2018 16:20 ?default&lang=el
n
---guest80.153.119.19 - 12-12-2018 16:14 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---bot.40.77.167.222 - 12-12-2018 14:46 ?p=wsAbout&lang=de
n
---bot.40.77.167.210 - 12-12-2018 14:41 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=de
n
---bot.40.77.167.207 - 12-12-2018 14:41 ?p=wsPrecipRadar&lang=de
n
---guest31.16.190.62 - 12-12-2018 14:17 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest62.202.189.213 - 12-12-2018 13:58
n
---googlebot66.249.75.61 - 12-12-2018 13:52 ?p=console&lang=el
n
---guest2.84.84.2 - 12-12-2018 13:37 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest217.234.4.123 - 12-12-2018 13:33 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest84.205.231.41 - 12-12-2018 13:30
n
---guest84.104.142.157 - 12-12-2018 13:06 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---guest94.66.15.149 - 12-12-2018 12:58 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest94.64.117.224 - 12-12-2018 12:52 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest94.64.12.180 - 12-12-2018 12:48 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest66.249.81.93 - 12-12-2018 12:08 ?p=noaa&lang=el
n
---guest66.249.81.95 - 12-12-2018 12:06 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---guest66.249.81.64 - 12-12-2018 12:05 ?pcSite=Y
n
---guest62.238.30.107 - 12-12-2018 10:46
n
---obot178.255.215.85 - 12-12-2018 10:32 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---guest88.150.30.139 - 12-12-2018 09:59 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest93.135.59.116 - 12-12-2018 09:53
n
---guest78.87.117.95 - 12-12-2018 09:30 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest188.73.195.39 - 12-12-2018 09:24 ?pcSite=Y
n
---guest80.137.36.153 - 12-12-2018 08:57 ?default&lang=el
n
---guest77.191.169.200 - 12-12-2018 08:46 ?default&lang=el
n
---guest77.69.64.254 - 12-12-2018 08:28 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest94.66.56.227 - 12-12-2018 07:12 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest77.69.66.106 - 12-12-2018 05:44 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest79.130.10.122 - 12-12-2018 05:08 ?default&lang=el
n
---guest95.90.248.122 - 12-12-2018 03:55 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---bot.207.46.13.215 - 12-12-2018 03:37 ?p=photos&lang=el
n
---guest35.231.73.171 - 12-12-2018 00:54 ?p=wsWebcamPage&lang=el'
A=0
n
---guest94.134.90.40 - 11-12-2018 22:33 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---bot.40.77.167.27 - 11-12-2018 22:08
n
---guest94.70.54.90 - 11-12-2018 20:26 ?city=0&p=wsForecast&lan
g=el
n
---guest78.87.161.177 - 11-12-2018 19:48
n
---guest91.140.54.73 - 11-12-2018 19:31
n
---guest79.130.51.42 - 11-12-2018 19:13 ?pcSite=Y
n
---bot.157.55.39.65 - 11-12-2018 16:07
n
---guest78.49.189.62 - 11-12-2018 15:48
n
---guest85.73.83.17 - 11-12-2018 15:29
n
---googlebot66.249.70.9 - 11-12-2018 15:00 ?p=ws_marine&lang=el
n
---googlebot66.249.70.31 - 11-12-2018 14:26
n
---mbot77.75.77.17 - 11-12-2018 14:18
n
---bot.157.55.39.80 - 11-12-2018 12:24 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---bot.157.55.39.223 - 11-12-2018 11:52 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=de
n
---googlebot66.249.70.29 - 11-12-2018 11:48 ?p=photos&lang=el
n
---guest78.54.162.238 - 11-12-2018 11:47 ?default&lang=el
n
---guest92.75.212.200 - 11-12-2018 11:43 ?pcSite=Y
n
---guest91.52.75.128 - 11-12-2018 11:41 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest78.87.179.38 - 11-12-2018 11:04 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest94.66.57.19 - 11-12-2018 10:42 ?p=wsForecast&lang=de
n
---guest84.185.31.6 - 11-12-2018 09:40 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest188.73.196.90 - 11-12-2018 09:16 ?pcSite=Y
n
---guest62.96.234.17 - 11-12-2018 08:57 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---bot.157.55.39.58 - 11-12-2018 08:57 ?p=printZambretti&lang=e
l
n
---guest79.130.61.200 - 11-12-2018 08:32 ?pcSite=Y
n
---guest194.107.90.56 - 11-12-2018 08:28 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest37.6.173.157 - 11-12-2018 08:14
n
---bot.157.55.39.92 - 11-12-2018 05:00 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=de
n
---bot.157.55.39.242 - 11-12-2018 03:54
n
---bot.40.77.167.163 - 11-12-2018 03:44 ?p=printUV&lang=el
n
---bot.40.77.167.176 - 11-12-2018 02:24 ?p=64&lang=el
n
---bot.40.77.167.180 - 11-12-2018 02:20 ?p=ewnMapsBody2&lang=el
n
---bot.157.55.39.232 - 11-12-2018 01:44 ?p=64&lang=de
n
---googlebot66.249.70.13 - 11-12-2018 00:46
n
---guest91.52.64.248 - 10-12-2018 22:39
n
---googlebot66.249.70.11 - 10-12-2018 21:42 ?p=ws_flight_radar&lang=
nl
n
---guest94.134.90.48 - 10-12-2018 21:21 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest77.69.100.195 - 10-12-2018 19:33
n
---guest93.135.91.96 - 10-12-2018 19:03
n
---guest87.203.126.121 - 10-12-2018 18:19 ?pcSite=Y
n
---guest91.16.236.129 - 10-12-2018 17:25
n
---guest176.92.3.19 - 10-12-2018 16:41 ?default&lang=el
n
---guest46.103.211.193 - 10-12-2018 15:47 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest185.79.190.9 - 10-12-2018 15:34
n
---googlebot66.249.65.105 - 10-12-2018 15:32
n
---ebot17.58.100.104 - 10-12-2018 15:17
n
---guest217.5.227.10 - 10-12-2018 15:08 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2.87.50.134 - 10-12-2018 14:40 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---bot.40.77.167.40 - 10-12-2018 12:48 ?p=ws_flight_radar&lang=
de
n
---guest141.255.47.185 - 10-12-2018 12:42 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest128.69.166.41 - 10-12-2018 12:26
n
---guest85.73.55.247 - 10-12-2018 11:52
n
---guest134.3.61.42 - 10-12-2018 11:47 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest185.234.217.178 - 10-12-2018 11:01 ?p=wsStartPage
n
---guest2.86.217.126 - 10-12-2018 10:12 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest89.14.44.122 - 10-12-2018 08:36 ?default&lang=el
n
---bot.207.46.13.61 - 10-12-2018 07:56
n
---guest79.131.57.142 - 10-12-2018 07:36
n
---guest89.183.22.21 - 10-12-2018 06:25
n
---guest94.66.34.195 - 10-12-2018 06:06 ?default&lang=el
n
---guest66.201.170.69 - 10-12-2018 05:18
n
---bot.157.55.39.100 - 10-12-2018 05:11 ?p=gfsprec&lang=de
n
---bot.207.46.13.86 - 10-12-2018 03:47 ?p=metarDisplay&lang=de
n
---googlebot66.249.65.127 - 10-12-2018 03:41
n
---googlebot66.249.65.125 - 10-12-2018 00:20 ?default&lang=el
n
---guest188.4.219.138 - 10-12-2018 00:08 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---bot.157.55.39.115 - 09-12-2018 23:44 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---googlebot66.249.65.107 - 09-12-2018 23:42
n
---guest77.13.99.124 - 09-12-2018 20:11 ?default&lang=el
n
---guest89.183.29.252 - 09-12-2018 20:05 ?pcSite=Y
n
---googlebot66.249.65.109 - 09-12-2018 20:03 ?p=console&lang=el
n
---guest77.69.72.56 - 09-12-2018 19:23
n
---guest78.48.155.37 - 09-12-2018 18:32
n
---guest79.107.86.249 - 09-12-2018 16:17 ?pcSite=Y
n
---guest79.107.72.205 - 09-12-2018 13:17
n
---guest84.63.1.117 - 09-12-2018 13:09
n
---guest2.87.50.254 - 09-12-2018 13:06 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=el
n
---guest109.242.125.91 - 09-12-2018 13:06 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest188.73.246.173 - 09-12-2018 11:39 ?pcSite=Y
n
---guest46.198.232.95 - 09-12-2018 11:06 ?pcSite=Y
n
---guest85.73.208.209 - 09-12-2018 10:14 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---guest62.156.5.79 - 09-12-2018 09:51 ?default&lang=el
n

Θα βρείτε τις πληροφορίες του σταθμού και στο:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε:

Μετεωρολογικός Σταθμός
Davis Vantage Vue

Πρόγραμμα καιρού
Meteohub

Σέρβερ καιρού
Raspberry pi B

Πάροχος
Tophost.gr

Davis Vantage Vue

Meteohub

Raspberry pi B

Tophost.gr

Meteotimb