Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας. Ο σταθμός λειτουργεί από τις 09/11/2015.
Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε τη προσπάθεια μας και να βοηθήσετε στη συντήρηση του σταθμού και στην επέκταση του δικτύου καμερών.
Νέες δυνατότητες προστίθενται συνεχώς.
Πολύ υψηλές θερμοκρασίες Από: 20-09-2021 10:00 Μέχρι: 20:00 Προειδοποίηση για: Πολύ υψηλές θερμοκρασίες Επίπεδο: Κίτρινο info button
english:
Ηigh temperature values up to 36 degrees Celsius.

Ελληνικά:
Υψηλές τιμές της θερμοκρασίας έως 36 βαθμoύς Κελσίου. Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη


Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος


Ραντάρ Κεραυνών περισσότερες πληροφορίες blitzortung!


Ραντάρ Βροχής περισσότερες πληροφορίες rain snow radar


Επισκευθείτε τις άλλες μας σελίδες:

CretaweatherCretaweather

AdvertisementAdvertisement

AdvertisementAdvertisementWho is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
03:17crawl-you35.172.203.87 01:05 20-09-2021 03:22 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
---hbot185.191.171.21 - 20-09-2021 02:43 ?city=Mons&geoid=2790869
&lang=nl&p=ewnFctHead2
n
---bot.207.46.13.38 - 20-09-2021 02:30 ?p=ewnFctHead2&lang=el
n
---tbot216.244.66.195 - 20-09-2021 02:20 ?p=live1&lang=en
n
---bot.157.55.39.116 - 20-09-2021 02:19 ?p=live1&lang=el
n
---bot.207.46.13.14 - 20-09-2021 01:34 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---bot.157.55.39.46 - 20-09-2021 01:24 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
el
n
---googlebot66.249.70.15 - 20-09-2021 00:58 ?p=whoIsOnline&lang=de
n
---hbot185.191.171.25 - 20-09-2021 00:50 ?lang=en&p=wsPartners&s=
wu
n
---bot/77.88.5.33 - 20-09-2021 00:30
n
---hbot185.191.171.36 - 20-09-2021 00:10 ?lang=de&p=ws_yrno_page
n
---hbot185.191.171.38 - 20-09-2021 00:00 ?lang=nl&p=ewnMapsBody2
n
---hbot185.191.171.37 - 19-09-2021 23:55 ?lang=de&p=ws_wind_map_2
n
---hbot185.191.171.23 - 19-09-2021 23:00 ?lang=en&p=printUV
n
---bot.207.46.13.145 - 19-09-2021 22:57 ?p=incContact&lang=de
n
---hbot185.191.171.18 - 19-09-2021 22:46 ?lang=en&p=yahooForecast
2
n
---hbot185.191.171.42 - 19-09-2021 22:13 ?lang=en&p=wsPartners
n
---hbot185.191.171.1 - 19-09-2021 20:54 ?lang=en&p=ewnMapsBody2
n
---hbot185.191.171.35 - 19-09-2021 20:47 ?lang=en&p=thunderRadar
n
---hbot185.191.171.22 - 19-09-2021 20:45 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
awekas
n
---bot.157.55.39.189 - 19-09-2021 19:59 ?p=metarDisplay&lang=el
n
---bot.40.77.167.103 - 19-09-2021 19:46 ?p=noaa&lang=el
n
---bot.40.77.167.69 - 19-09-2021 19:45 ?p=wsForecast&lang=de
n
---bot.207.46.13.97 - 19-09-2021 19:45 ?p=trends&lang=el
n
---bot.40.77.167.8 - 19-09-2021 19:45 ?p=timelapse&lang=el
n
---bot.157.55.39.72 - 19-09-2021 19:45 ?p=gfsprec&lang=el
n
---guest20.38.32.236 - 19-09-2021 19:10 ?p=whoIsOnline&lang=el'
n
---guest2.202.202.74 - 19-09-2021 19:04 ?pcSite=Y
n
---bot.207.46.13.29 - 19-09-2021 18:51 ?p=printZambretti&lang=d
e
n
---hbot185.191.171.44 - 19-09-2021 18:04 ?lang=el&p=live1
n
---googlebot66.249.70.13 - 19-09-2021 16:55 ?default&lang=el
n
---guest2a02:587:8189:dd00:70fd:145f:d4b:d7bd - 19-09-2021 16:14
n
---hbot185.191.171.39 - 19-09-2021 16:05 ?lang=en&p=wsPartners&s=
pws
n
---guest139.28.177.125 - 19-09-2021 16:01 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---hbot185.191.171.45 - 19-09-2021 15:34 ?lang=el&p=ws_flight_rad
ar
n
---bot.40.77.167.79 - 19-09-2021 14:10 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=el
n
---guest46.103.70.180 - 19-09-2021 14:00 ?p=wsForecast&lang=el
n
---googlebot66.249.66.147 - 19-09-2021 11:33 ?p=metarDisplay&wp=MH&la
ng=el
n
---guest2003:d6:1f20:1775:2443:1926:238b:3153 - 19-09-2021 10:52
n
---guest178.59.62.203 - 19-09-2021 10:08
n
---guest85.221.147.214 - 19-09-2021 08:53
n
---hbot185.191.171.20 - 19-09-2021 08:49 ?lang=de&p=wsStartPage
n
---guest2a02:859:1f:4d00:5505:4ea2:18fa:cfd6 - 19-09-2021 08:16 ?pcSite=Y
n
---guest54.234.148.204 - 19-09-2021 08:10 ?p=wsAbout&lang=el
n
---guest83.235.168.197 - 19-09-2021 07:31 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.9 - 19-09-2021 06:02 ?lang=el&p=thunderRadar
n
---hbot185.191.171.11 - 19-09-2021 05:51 ?lang=nl&p=wsWebcamPage
n
---hbot185.191.171.34 - 19-09-2021 05:21 ?lang=nl&p=whoIsOnline
n
---hbot185.191.171.2 - 19-09-2021 04:53 ?default&lang=el
n
---bot.157.55.39.117 - 19-09-2021 03:25 ?p=gfspres&lang=de
n
---googlebot66.249.66.149 - 19-09-2021 02:59 ?default&lang=el
n
---bot.207.46.13.94 - 18-09-2021 23:48 ?default&lang=el
n
---bot.207.46.13.83 - 18-09-2021 21:59 ?p=trends&lang=el
n
---hbot185.191.171.14 - 18-09-2021 21:55 ?lang=de&p=wsPartners&s=
pws
n
---guest46.0.16.67 - 18-09-2021 21:48
n
---guest193.29.104.247 - 18-09-2021 21:35 ?p=wsStartPage&lang=el'&
n
---bot.40.77.167.64 - 18-09-2021 21:21 ?p=wrnPrintWarnings&lang
=el
n
---guest89.210.104.107 - 18-09-2021 20:56 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.41 - 18-09-2021 19:12 ?lang=en&p=64
n
---hbot185.191.171.6 - 18-09-2021 18:39 ?lang=nl&p=wsCustomize
n
---ybot34.229.125.240 - 18-09-2021 15:24
n
---hbot185.191.171.10 - 18-09-2021 14:43 ?lang=de&p=62-2
n
---guest188.97.238.203 - 18-09-2021 14:40 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de&fbclid=IwAR3Lru802U
wWylJV3ONAn_7LItiG7__MK4
lmnXndOOeDUYtJn_Qp-p8aqp
g
n
---hbot185.191.171.13 - 18-09-2021 13:19 ?default&lang=el
n
---hbot185.191.171.43 - 18-09-2021 12:57 ?lang=nl&p=photos
n
---hbot185.191.171.8 - 18-09-2021 12:49 ?lang=de&p=yahooForecast
2
n
---bot.40.77.167.80 - 18-09-2021 12:38 ?p=ws_marine&lang=de
n
---guest139.28.177.101 - 18-09-2021 11:36 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest2003:d6:1f20:1761:9dce:3149:9542:a6a8 - 18-09-2021 10:43
n
---bot.157.55.39.160 - 18-09-2021 08:30 ?p=photos&lang=de
n
---googlebot66.249.66.145 - 18-09-2021 07:48 ?default&lang=el
n
---guest2a02:587:811e:dfd4:c592:c169:e57a:bdb0 - 18-09-2021 07:16 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.7 - 18-09-2021 05:36 ?lang=nl&p=gfsprec
n
---bot/141.8.142.72 - 18-09-2021 02:29
n
---guest2a02:587:8189:dd00:25df:9164:3b5c:aea8 - 17-09-2021 21:52
n
---guest159.65.242.215 - 17-09-2021 19:03
n
---guest178.59.148.227 - 17-09-2021 18:12 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest62.103.25.47 - 17-09-2021 17:09 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---bot.40.77.167.65 - 17-09-2021 16:41 ?p=gfstemp&lang=el
n
---hbot185.191.171.12 - 17-09-2021 16:23 ?lang=el&p=console
n
---guest2a02:587:8091:5200:5dfe:47e0:ff53:d487 - 17-09-2021 15:35
n
---googlebot66.249.66.157 - 17-09-2021 14:32
n
---bot.207.46.13.167 - 17-09-2021 14:23 ?p=trends&lang=de
n
---bot.157.55.39.14 - 17-09-2021 14:22 ?p=gfspres&lang=de
n
---guest2a02:587:810d:4200:f93c:4e68:61da:6ea3 - 17-09-2021 14:00 ?p=wsForecast&lang=el
n
---lbot114.119.155.239 - 17-09-2021 13:59
n
---guest2600:1f18:65b9:df03:a462:4f91:21b8:a837 - 17-09-2021 13:48
n
---lbot114.119.159.6 - 17-09-2021 13:15
n
---guest77.167.221.228 - 17-09-2021 13:00 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---bot.40.77.167.72 - 17-09-2021 11:00 ?p=trends&lang=el
n
---hbot185.191.171.17 - 17-09-2021 10:57 ?lang=nl&p=ws_flight_rad
ar
n
---googlebot66.249.66.135 - 17-09-2021 10:57 ?p=ws_wind_map_2&lang=en
n
---guest77.3.111.11 - 17-09-2021 10:55 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---guest2003:d6:1f20:1743:5100:421d:3643:39de - 17-09-2021 10:03
n
---guest62.74.104.70 - 17-09-2021 09:54 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot185.191.171.4 - 17-09-2021 09:24 ?lang=el&p=ewnFctHead2
n
---guest2a02:587:8113:814a:b9df:6c7a:5047:6212 - 17-09-2021 09:15 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---hbot185.191.171.26 - 17-09-2021 09:01 ?lang=nl&p=wsForecast
n
---guest90.186.74.80 - 17-09-2021 07:49 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de&fbclid=IwAR3Lru802U
wWylJV3ONAn_7LItiG7__MK4
lmnXndOOeDUYtJn_Qp-p8aqp
g
n
---bot/5.45.207.181 - 17-09-2021 07:44
n
---guest191.101.31.88 - 17-09-2021 06:07 ?p=incContact&lang=el
n
---googlebot66.249.66.196 - 17-09-2021 05:01 ?p=ws_wind_map_2&lang=en
n
---hbot185.191.171.24 - 17-09-2021 04:32 ?lang=de&p=wsForecast
n
---hbot85.208.98.31 - 17-09-2021 02:43 ?lang=el&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.16 - 17-09-2021 02:43 ?lang=fr&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.22 - 17-09-2021 02:42 ?lang=de&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.29 - 17-09-2021 02:40 ?lang=nl&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.20 - 17-09-2021 02:38 ?lang=de&p=wsPartners&s=
pws
n
---hbot85.208.98.24 - 17-09-2021 02:37 ?lang=en&p=wsPartners
n
---hbot85.208.98.30 - 17-09-2021 02:33 ?lang=fr&p=wsPartners
n
---bot.157.55.39.52 - 17-09-2021 02:13 ?p=trends&lang=el
n
---bot.40.77.167.53 - 17-09-2021 02:05 ?p=trends&lang=de
n
---googlebot66.249.66.47 - 16-09-2021 22:21 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:1388:2091:90f7::c4a:fa8d - 16-09-2021 22:07 ?pcSite=Y
n
---guest90.186.74.210 - 16-09-2021 21:11 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:587:8113:814a:298b:3fa4:83cf:7040 - 16-09-2021 20:37 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest2a02:587:8119:3eee:a110:1eee:ffb5:2eae - 16-09-2021 20:23 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest62.74.98.217 - 16-09-2021 18:35 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest62.74.115.14 - 16-09-2021 17:56 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---googlebot66.249.66.45 - 16-09-2021 17:43 ?p=photos&lang=el
n
---googlebot66.249.66.36 - 16-09-2021 17:22
n
---guest2a02:587:8189:dd00:198f:dbfb:969d:aba - 16-09-2021 16:57
n
---guest2a02:587:8183:f5db:ed:931c:7432:10ef - 16-09-2021 14:40 ?p=wsForecast&lang=el
n
---ebot17.121.114.139 - 16-09-2021 12:55
n
---guest195.39.237.97 - 16-09-2021 12:35
n
---guest139.28.177.117 - 16-09-2021 12:31 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---bot.157.55.39.166 - 16-09-2021 12:04 ?p=ws_wind_map_2&lang=el
n
---guest2a02:587:8189:dd00:552c:f134:b735:2e26 - 16-09-2021 11:15
n
---guest2003:e5:4f1a:fd01:c40c:839a:11a:f312 - 16-09-2021 09:43 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2003:d6:1f20:170b:1d21:6cff:df2d:fb0a - 16-09-2021 09:26
n
---hbot185.191.171.19 - 16-09-2021 09:21 ?lang=de&p=yahooForecast
2
n
---bot.40.77.167.9 - 16-09-2021 08:09
n
---guest90.186.74.215 - 16-09-2021 08:06 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de&fbclid=IwAR3Lru802U
wWylJV3ONAn_7LItiG7__MK4
lmnXndOOeDUYtJn_Qp-p8aqp
g
n
---hbot185.191.171.15 - 16-09-2021 04:20 ?lang=el&p=wsAbout
n

Θα βρείτε τις πληροφορίες του σταθμού και στο:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε:

Μετεωρολογικός Σταθμός
Davis Vantage Vue

Πρόγραμμα καιρού
Meteohub

Σέρβερ καιρού
Raspberry pi B

Πάροχος
Tophost.gr

Davis Vantage Vue

Meteohub

Raspberry pi B

Tophost.gr

Meteotimb