Καλώς ήλθατε στη σελίδα μας. Ο σταθμός λειτουργεί από τις 09/11/2015.
Κάντε μια δωρεά για να στηρίξετε τη προσπάθεια μας και να βοηθήσετε στη συντήρηση του σταθμού και στην επέκταση του δικτύου καμερών.
Νέες δυνατότητες προστίθενται συνεχώς.
Καταιγίδες Από: 27-05-2020 11:00 Μέχρι: 18:00 Προειδοποίηση για: Καταιγίδες Επίπεδο: Κίτρινο info button
english:
Local thunderstorms

Ελληνικά:
Τοπικές καταιγίδες 

Βροχή Από: 27-05-2020 11:00 Μέχρι: 18:00 Προειδοποίηση για: Βροχή Επίπεδο: Κίτρινο info button
english:
Temporarily heavy rain

Ελληνικά:
Κατά διαστήματα ισχυρή βροχή Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Νότια άποψη Ψηλορείτη


Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος περισσότερες πληροφορίες Τυμπάκι - Λιβυκό Πέλαγος


προειδοποίησης για Καταιγίδες περισσότερες πληροφορίες blitzortung!


προειδοποίησης για Βροχή περισσότερες πληροφορίες rain snow radar


Επισκευθείτε τις άλλες μας σελίδες:

CretaweatherCretaweather

AdvertisementAdvertisement

AdvertisementAdvertisementWho is Online

You can sort the table on the values in the columns by clicking in the corresponding heading

online for who ip since last click page active
03:19crawl-you34.238.190.122 11:00 27-05-2020 13:20 ?p=whoIsOnline&lang=el
j
01:00guest62.93.96.78 13:18 27-05-2020 13:19 ?p=wsForecast&lang=de
j
01:00guest46.177.77.213 13:18 27-05-2020 13:18 ?pcSite=Y
j
01:05guest62.74.219.253 13:05 27-05-2020 13:10
j
01:00ebot17.58.101.102 13:10 27-05-2020 13:10 ?p=ws_yrno_page&lang=el
j
01:00hbot46.229.168.135 13:09 27-05-2020 13:09 ?lang=nl&p=gfspres
j
---googlebot66.249.66.36 - 27-05-2020 12:56 ?p=64&wp=MH&lang=el
n
---hbot46.229.168.136 - 27-05-2020 12:52 ?lang=en&p=wsAbout
n
---googlebot66.249.66.61 - 27-05-2020 12:42 ?p=ewnMapsBody2&lang=el
n
---hbot46.229.168.132 - 27-05-2020 12:41 ?lang=el&p=live1
n
---bot.207.46.13.54 - 27-05-2020 12:35 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2789786&city=Oosten
de
n
---guest2003:dd:3f12:c35d:94e0:198e:1596:9c03 - 27-05-2020 12:29 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---googlebot66.249.66.32 - 27-05-2020 12:03 ?p=64&lang=el
n
---guest94.71.69.18 - 27-05-2020 10:44 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---bot.157.55.39.69 - 27-05-2020 10:35 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---bot.40.77.167.108 - 27-05-2020 10:35 ?p=ws_marine&lang=el
n
---guest79.166.240.81 - 27-05-2020 10:18 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:85f:1516:7700:203d:3d54:ae23:a1d2 - 27-05-2020 09:49 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot46.229.168.143 - 27-05-2020 09:43 ?lang=en&p=wsPrecipRadar
n
---hbot46.229.168.144 - 27-05-2020 09:37 ?lang=de&p=lightning
n
---bot.207.46.13.73 - 27-05-2020 09:11 ?p=ewnFctHead2&lang=de
n
---guest2a02:587:811e:e700:cd69:50da:13bd:d5bb - 27-05-2020 09:11 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot46.229.168.154 - 27-05-2020 09:04 ?lang=el&p=ewnMapsBody2
n
---guest2003:d6:1f0e:cd3f:9c20:8827:e7b5:ada2 - 27-05-2020 08:21
n
---hbot46.229.168.149 - 27-05-2020 08:21 ?lang=nl&p=wsCustomize
n
---googlebot66.249.66.63 - 27-05-2020 08:17 ?p=ws_yrno_page&lang=el
n
---guest217.5.227.10 - 27-05-2020 08:12 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---guest188.4.133.180 - 27-05-2020 08:06 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest88.73.22.164 - 27-05-2020 07:56 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de&fbclid=IwAR3Lru802U
wWylJV3ONAn_7LItiG7__MK4
lmnXndOOeDUYtJn_Qp-p8aqp
g
n
---hbot46.229.168.146 - 27-05-2020 07:46 ?lang=nl&p=wsStartPage
n
---crawl2a01:4f8:141:32c1::2 - 27-05-2020 07:17 ?pcSite=Y
n
---hbot46.229.168.151 - 27-05-2020 07:16 ?lang=el&p=ws_wind_map_2
n
---guest2a02:587:8139:a00:f441:d0ad:9e85:572d - 27-05-2020 06:56 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot46.229.168.152 - 27-05-2020 05:34 ?lang=el&p=wsPartners&s=
pws
n
---bot.207.46.13.1 - 27-05-2020 05:33 ?p=ws_yrno_page&lang=de
n
---spider42.120.161.117 - 27-05-2020 04:54
n
---hbot46.229.168.130 - 27-05-2020 04:39 ?lang=el&p=noaa
n
---bot.207.46.13.246 - 27-05-2020 04:17 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2760910&city=Wolfsb
erg
n
---hbot46.229.168.142 - 27-05-2020 03:35 ?city=Namur&geoid=279047
1&lang=nl&p=ewnFctHead2
n
---hbot46.229.168.134 - 27-05-2020 03:14 ?lang=de&p=wsPartners&s=
wu
n
---bot.157.55.39.51 - 27-05-2020 01:15 ?p=wsPartners&s=wu&lang=
el
n
---bot.40.77.167.60 - 27-05-2020 01:08 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=3129028&city=Badalo
na
n
---bot.40.77.167.115 - 27-05-2020 00:19 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2653822&city=Cardif
f
n
---guest51.140.176.67 - 26-05-2020 23:04 ?p=wsCustomize&lang=el'A
=0
n
---googlebot66.249.66.39 - 26-05-2020 22:25
n
---bot.40.77.167.109 - 26-05-2020 22:21 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2796491&city=Hassel
t
n
---hbot46.229.168.153 - 26-05-2020 22:08 ?lang=nl&p=ws_marine
n
---hbot46.229.168.137 - 26-05-2020 21:28 ?lang=el&p=ewnFctHead2
n
---guest109.242.127.50 - 26-05-2020 21:15 ?p=wsForecast&lang=el
n
---hbot46.229.168.145 - 26-05-2020 20:37 ?lang=en&p=64
n
---bot.207.46.13.196 - 26-05-2020 19:33 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2772649&city=Leoben
n
---guest2a02:85f:1516:7700:a413:b3d9:2e68:b04f - 26-05-2020 18:52 ?p=wsForecast&lang=el
n
---googlebot66.249.64.93 - 26-05-2020 18:43 ?p=ws_yrno_page&lang=el
n
---googlebot66.249.64.95 - 26-05-2020 18:16 ?p=live1&lang=el
n
---guest85.221.153.223 - 26-05-2020 18:14
n
---guest46.103.16.217 - 26-05-2020 17:49 ?p=wsForecast&lang=el
n
---googlebot66.249.64.68 - 26-05-2020 17:21 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---hbot46.229.168.129 - 26-05-2020 17:20 ?lang=nl&p=statusWeather
Systems
n
---guest80.153.29.140 - 26-05-2020 17:12 ?p=wsStartPage&lang=de
n
---hbot46.229.168.140 - 26-05-2020 16:16 ?lang=de&p=gfspres
n
---bot.207.46.13.249 - 26-05-2020 15:50 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2873891&city=Mannhe
im
n
---bot.157.55.39.136 - 26-05-2020 14:53 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2998324&city=Lille
n
---hbot46.229.168.147 - 26-05-2020 14:34 ?lang=el&p=wsCustomize
n
---hbot46.229.168.139 - 26-05-2020 14:00 ?lang=en&p=wsPartners&s=
wcloud
n
---hbot46.229.168.141 - 26-05-2020 13:58 ?lang=de&p=incContact
n
---guest77.10.251.93 - 26-05-2020 13:22
n
---guest2a02:587:8139:a00:1c9c:5edc:5cd4:5a31 - 26-05-2020 13:15 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.40.77.167.126 - 26-05-2020 11:59 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2775220&city=Innsbr
uck
n
---guest2003:dd:3f12:c37a:3197:d9cf:f35e:78d1 - 26-05-2020 11:42 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest2a02:1811:2d2f:a400:d93f:7052:527:17b - 26-05-2020 11:32 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=nl
n
---bot.40.77.167.212 - 26-05-2020 11:30 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2522258&city=Albace
te
n
---hbot46.229.168.150 - 26-05-2020 11:13 ?lang=en&p=gfstemp
n
---bot.40.77.167.237 - 26-05-2020 11:05 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2706767&city=Helsin
gborg
n
---bot.207.46.13.201 - 26-05-2020 10:34 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---guest92.74.24.174 - 26-05-2020 09:47 ?p=wsForecast&lang=de
n
---googlebot66.249.64.71 - 26-05-2020 09:04
n
---guest2003:d6:1f0e:cd1f:29c4:c42c:e945:5ce4 - 26-05-2020 08:53
n
---bot.157.55.39.100 - 26-05-2020 07:36 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2763266&city=Tulln
n
---bot.207.46.13.183 - 26-05-2020 07:15 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2648579&city=Glasgo
w
n
---bot.207.46.13.39 - 26-05-2020 05:37
n
---bot.157.55.39.94 - 26-05-2020 05:16 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=3169561&city=Ravenn
a
n
---bot.40.77.167.186 - 26-05-2020 04:37 ?p=wsStartPage&lang=de
n
---hbot46.229.168.131 - 26-05-2020 03:30 ?lang=nl&p=cloudRadarv3
n
---bot.40.77.167.136 - 26-05-2020 02:30 ?p=yahooForecast2&lang=e
l
n
---hbot46.229.168.133 - 26-05-2020 01:15 ?lang=nl&p=Earthquakes
n
---hbot46.229.168.138 - 26-05-2020 01:12 ?lang=de&p=wsForecast
n
---bot.157.55.39.103 - 26-05-2020 00:22 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=el
n
---guest176.15.40.146 - 25-05-2020 22:18
n
---googlebot66.249.64.64 - 25-05-2020 21:58 ?p=wsPartners&s=pws&lang
=el
n
---guest31.14.246.75 - 25-05-2020 21:12
n
---bot.207.46.13.241 - 25-05-2020 20:35
n
---guest2a02:85f:1516:7700:8cac:6167:9dbc:d8ae - 25-05-2020 20:14 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:587:8131:ed00:c522:b35e:ac31:6b65 - 25-05-2020 20:14 ?pcSite=Y
n
---guest2003:e6:729:8643:a995:bc00:94dd:6e76 - 25-05-2020 19:54 ?pcSite=Y
n
---bot.207.46.13.87 - 25-05-2020 19:27 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2641181&city=Norwic
h
n
---bot.40.77.167.86 - 25-05-2020 19:27 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2766922&city=Saalfe
lden%20am%20Steinernen%2
0Meer
n
---guest77.6.251.236 - 25-05-2020 19:01
n
---googlebot66.249.69.63 - 25-05-2020 19:01
n
---googlebot66.249.69.32 - 25-05-2020 18:46 ?p=yahooForecast2&lang=e
l
n
---guest141.54.195.39 - 25-05-2020 17:24 ?p=wsForecast&lang=de
n
---googlebot66.249.69.39 - 25-05-2020 15:53
n
---bot.40.77.167.234 - 25-05-2020 15:11 ?p=wsPartners&s=wcloud&l
ang=de
n
---bot.40.77.167.98 - 25-05-2020 14:09 ?p=noaa&lang=de
n
---hbot46.229.168.148 - 25-05-2020 14:00 ?lang=de&p=whoIsOnline
n
---bot.157.55.39.153 - 25-05-2020 12:57 ?p=ws_flight_radar&lang=
el
n
---guest2a02:214c:844b:f700:c187:481d:d8b8:d7ce - 25-05-2020 12:01 ?p=wsAbout&lang=el
n
---guest2a02:85f:1510:2800:8cac:6167:9dbc:d8ae - 25-05-2020 10:56 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest92.75.223.51 - 25-05-2020 10:52
n
---guest2003:dd:3f12:c343:a4af:3298:800c:a873 - 25-05-2020 10:38 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest2a02:587:811e:e700:24e1:eb5f:d880:b3ba - 25-05-2020 10:31 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.40.77.167.137 - 25-05-2020 10:28 ?p=wsPrecipRadar&lang=el
n
---bot.40.77.167.15 - 25-05-2020 10:16 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---guest2003:d6:1f17:6f73:fc68:a375:6f9c:ef4b - 25-05-2020 09:26
n
---bot.207.46.13.37 - 25-05-2020 08:59 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2925533&city=Frankf
urt%20am%20Main
n
---bot.40.77.167.50 - 25-05-2020 07:28 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2785341&city=Tourna
i
n
---bot.207.46.13.130 - 25-05-2020 07:15 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2825297&city=Stuttg
art
n
---bot/178.154.200.72 - 25-05-2020 07:12 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---bot.207.46.13.160 - 25-05-2020 07:01
n
---guest79.166.53.221 - 25-05-2020 06:53 ?default&lang=el
n
---guest2a02:85f:1527:f700:ed:17f8:4ad2:95dd - 25-05-2020 06:37 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.207.46.13.218 - 25-05-2020 02:47
n
---guest185.232.21.117 - 25-05-2020 02:26 ?p=incContact&lang=el
n
---bot.157.55.39.108 - 25-05-2020 02:15 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=643492&city=Oulu
n
---bot.207.46.13.77 - 25-05-2020 00:45 ?p=console&lang=el
n
---googlebot66.249.69.36 - 25-05-2020 00:26
n
---bot/213.180.203.193 - 25-05-2020 00:12 ?p=historyv3&lang=el
n
---bot.207.46.13.59 - 24-05-2020 22:54 ?p=wsPartners&s=awekas&l
ang=el
n
---bot.207.46.13.64 - 24-05-2020 22:07
n
---guest88.67.41.206 - 24-05-2020 21:55 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de
n
---bot/178.154.200.120 - 24-05-2020 21:44 ?p=trends&lang=el
n
---bot/213.180.203.37 - 24-05-2020 21:27 ?default&lang=el
n
---guest5.55.252.110 - 24-05-2020 20:33 ?p=wsForecast&lang=el
n
---guest2a02:560:427e:d600:b066:349f:c0e2:b202 - 24-05-2020 20:15 ?pcSite=Y
n
---guest120.33.230.94 - 24-05-2020 19:32
n
---bot.157.55.39.234 - 24-05-2020 19:18 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2891122&city=Kiel
n
---bot.40.77.167.197 - 24-05-2020 19:16 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2963848&city=Greyst
ones
n
---guest2003:dd:3f12:c345:712d:72f0:9bca:7f6e - 24-05-2020 17:59 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---bot.157.55.39.235 - 24-05-2020 16:37 ?p=photos&lang=de
n
---bot.157.55.39.101 - 24-05-2020 15:30 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2766824&city=Salzbu
rg
n
---guest77.0.245.17 - 24-05-2020 15:02
n
---bot.40.77.167.153 - 24-05-2020 14:52 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2795100&city=Ieper
n
---bot.40.77.167.138 - 24-05-2020 14:14 ?p=lightning&lang=de
n
---bot.40.77.167.174 - 24-05-2020 12:27 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2784821&city=Vervie
rs
n
---bot.207.46.13.85 - 24-05-2020 11:52
n
---bot.207.46.13.25 - 24-05-2020 11:00 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2661604&city=Basel
n
---guest94.71.67.210 - 24-05-2020 10:28 ?p=wsForecast&lang=nl
n
---guest2003:d6:1f17:6fb4:9042:6d56:1d18:cdf4 - 24-05-2020 10:07
n
---bot.157.55.39.255 - 24-05-2020 09:19 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=3162955&city=Arenda
l
n
---bot.157.55.39.159 - 24-05-2020 05:30 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2765388&city=Schwec
hat
n
---bot.40.77.167.195 - 24-05-2020 05:13 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2701680&city=Karlst
ad
n
---bot.40.77.167.28 - 24-05-2020 05:07
n
---bot.157.55.39.7 - 24-05-2020 04:33 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2269514&city=Castel
o%20Branco
n
---crawl35.172.146.236 - 24-05-2020 02:37 ?p=wsWebcamPage&lang=el
n
---bot.207.46.13.207 - 24-05-2020 01:20 ?p=wsCustomize&lang=de
n
---bot.40.77.167.49 - 24-05-2020 01:19 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2513416&city=Murcia
n
---bot.207.46.13.133 - 24-05-2020 00:48
n
---guest51.145.155.164 - 23-05-2020 23:59 ?p=wsStartPage&wp=MH&lan
g=de'
n
---bot.40.77.167.218 - 23-05-2020 23:26 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2972315&city=Toulou
se
n
---bot.40.77.167.63 - 23-05-2020 23:26 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2744114&city=Zaanst
ad
n
---bot.40.77.167.198 - 23-05-2020 21:32
n
---guest2a02:85f:1527:f700:4df1:c73e:1837:a11d - 23-05-2020 20:52 ?p=wsForecast&lang=el
n
---bot.157.55.39.241 - 23-05-2020 20:26 ?p=whoIsOnline&lang=de
n
---bot.157.55.39.227 - 23-05-2020 19:35 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=2987914&city=Perpig
nan
n
---guest34.223.251.73 - 23-05-2020 19:29
n
---guest46.103.234.158 - 23-05-2020 19:12 ?pcSite=Y
n
---bot.40.77.167.94 - 23-05-2020 18:49
n
---bot.157.55.39.155 - 23-05-2020 17:35 ?p=trends&lang=el
n
---googlebot66.249.64.73 - 23-05-2020 16:40
n
---guest2a02:587:8123:27cd:e9a5:7882:e9eb:c6ba - 23-05-2020 15:21 ?p=wsStartPage&lang=el
n
---bot.207.46.13.93 - 23-05-2020 15:02 ?lang=de&p=ewnFctHead2&g
eoid=3150851&city=Jesshe
im
n
---guest77.1.17.20 - 23-05-2020 13:37
n

Θα βρείτε τις πληροφορίες του σταθμού και στο:

European Weather Network

WeatherCloud

Weather Underground

AWEKAS

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather

Εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε:

Μετεωρολογικός Σταθμός
Davis Vantage Vue

Πρόγραμμα καιρού
Meteohub

Σέρβερ καιρού
Raspberry pi B

Πάροχος
Tophost.gr

Davis Vantage Vue

Meteohub

Raspberry pi B

Tophost.gr

Meteotimb